Almanya Ankara Antlaşmasının Şartları

Almanya Ankara Antlaşmasının Şartları

Almanya Ankara anlaşmasının şartları birçok kişi tarafından bilinmez. Almanya Ankara anlaşmasının şartları öncesinde bu anlaşmanın imzalandığı tarihe göz atılabilir. Bu anlaşma tam olarak 1963 yılında imzalandı. Ancak bu imza durumu olduğu zaman sadece Almanya değil birçok Avrupa ülkesi buna dahil oldu. Yapılan bu anlaşma özellikle çalışma prensipleri ve işçi alımı ile ilgili olmuştur. Bugün özellikle Türk işçi sayısının en çok olduğu yerlerin başında Almanya gelir. Almanya’ya hala da işçi göçü ülkemizden olmaktadır. Genellikle yıllar önce yapılan bu içi kabulü anlaşması da bunda etkili olmuştur. Birçok kişi genel kabul şartlarını karşıladıkları sürece Almanya’ya gidip orada çalışmaya başlarlar. Ülkede çalışmak için iş tercihi yoktur. Yani istenilen iş alanında çalışmak söz konusu olabilir. Bugün Almanya’nın birçok yerinde Türk işçileri görmek mümkün. Üstelik Türklerin genel sayısı da ülkede oldukça fazladır. Ülke için bu durum bu güne kadar hiç sorun teşkil etmedi. Bu yüzden hala kabuller işçi alanında yapılır.

Ankara Almanya Anlaşması ve İşçi Alımı

Ankara ve Almanya arasında yapılan bu anlaşma özellikle iki ülke arasındaki işçi alımını daha çok ilgilendirir. Öncelikle kişinin 18 yaşından büyük olması tercih edilir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu da olmalıdır. Yani kişi aslınsa Türk vatandaşı olmalı ibaresi burada karşınıza çıkar. Ankara Almanya anlaşması özellikle bu maddelerle şekillenir. Kişinin Meb onaylı bir uzmanlık ve ustalık belgesine sahip olması istenir. Ya da bir üniversiteden mezun olması tercih sebebi olabilir. Başvurulacak olan meslek ile ilgili kişinin daha önceden sigortalı olan bir işte çalışması da bir tercih sebebidir. Yani kişinin o iş alanında bir nevi tecrübesine bakılır. Burada ise en az 2 yıllık bir tecrübe durumu devreye girer. Kurulacak olan iş ne ise onunla ilgili güçlü bir plan elde olmalıdır. Kurulacak olan iş için yeterli sermaye de olmalıdır. Kişi eğer başkalarını da kendi ile götürecek ise ona bakacak durumu da olmalıdır. Ülkeye daha önceden yasal yollarla girmemiş olması gerekir. Yalan beyanda bulunmamalı. Sabıkanın da olmaması gerekir.

Almanya’da İş Kurmak

Almanya’da sadece işçi olarak değil iş kurmak için gidenler de vardır. Bunun için yukarda değinilen unsurlar karşılanır. Ancak normal bir işçi olarak gitmek için bunlar gerekmez. Sadece kişinin sabıkasına bakılır. Bir de yalan beyanda bulunmaması ve kaçak yollarla ülkeye girmemesi istenir. Bunun dışında olan diğer maddeler iş kurmak için geçerlidir. Tüm bunlar Ankara ve Almanya arasında imzalanmış olan anlaşmayı kapsar. Üstelik bu anlaşma her iki tarafı da ilgilendirir. Yani sadece bir tarafı ilgilendirme durumu söz konusu olmaz. Ancak genel olarak Almanya’dan değil Türkiye’den yapılan işçi göçü daha çok vardır. Bu yüzden genellikle Türkiye bu anlaşmada daha baskın olan tarafı kapsar. Yapılan anlaşmada her iki tarafın da bu maddelere uymaması gerekir. Bu anlaşmaya uyulması da bir zorunluluktur. Bu uyma durumu söz konusu olduğu zaman daha sağlıklı yollarla işçi alımı gerçekleşir. Özellikle yasa dışı yollara başvuru durumu söz konusu olmaz.

Maddeleri İhlal Etmek

Bu maddeler ihlal edilmemek için kabul edilmiştir. Bu yüzden her iki taraf için de ihlal edilmesi söz konusu olmaz. Maddelerin ihlal edilmesi durumu kişileri kapsar. Örneğin kaçak yollarla ülkeye girmek yasaktır. Kişi eğer bunu çiğnerse o zaman ülkeye alınması durumu da askıya alınır. Yani kişi hem işçi olarak hem de  iş kurma açısından ülkeye alınmaz. Çünkü bu maddeler uyulmak için konulmuştur. Buna karşı gelinmesi sağlıksız yollarla işçi alınması anlamını taşır. Bu yüzden işçi göçü önüne geçilmeyecek bir boyuta dönüşebilir. Bu durum ise ülkelerin bu alanda sıkıntı çekmesine yol açabilir. Özellikle buna dikkat etmek gerekir. Böylece daha sağlıklı yollarla ve kurallara uyularak bu süreç yürütülebilir. Özellikle sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bu anlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Böylece belli kurallar çerçevesinde işçi alımı 1963 yılından bu yana başlamıştır.

İşçi Göçünün Çokluğu

İşçi göçünün çokluğu ülkeler için bir sorun aline gelebilir. Bunun önüne geçmek bile kimi zaman çok zor olabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman Ankara Almanya arasındaki anlaşma devreye girer. Bu anlaşma özellikle belli bir durum çerçevesinde işçi alımı yapılması için sunulmuştur. Böylece herhangi bir sorun da meydana gelmez. Özellikle birçok kişi kaçak yollarla başka ülkelere ya da ülkemize gelmektedir. Bu durum ise ilerde önlenemez olan bir göç durumunu ortaya çıkarır. Hatta iş alanında bile birçok sorun yaşanabilir. Ancak bu anlaşma ile kişiler belli bir alanda çalışmak için yollanır. Eğer bir sorun çıksa bile bunun anında önüne geçilir. Yani hem kişiler hem de ülkeler arasında herhangi bir sorun yaşanmaz. Anlaşma özellikle bunu kapsar.

Anlaşmanın Taraflar Arasında Önemi

Anlaşmanın taraflar arasında çokça önemi vardır. Bu yolla her ülke kendi kurallarını ortak bir zemine oturtur. Yani her iki ülke de ortak bir kural ortaya koyar. Bu ortak kurala da her iki ülke uyar. Bunun sonucunda herhangi bir sorun yaşanmaz. Özellikle ilerde büyük çaplı bir sorun yaşanmaması için bu anlaşma imzalandı. Buna göre işçiler belli bir kurala ve bu anlaşmaya göre alınacak. Bu yolla hem işçi olarak hem de iş kurmak açısından kişiler yurt dışına gidebilecek. Yani her iki açıdan da kişiye katkı sunma durumu burada söz konusu olur. Ankara Almanya anlaşmasının içeriği de tüm bunları besleyerek kişilere ve taraflara daha çok yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir