C# foreach Döngüsü

foreach, c# foreach, foreach örnekleri, c sharp foreach, foreach flowchart, foreach döngüsü nasıl çalışır


Bu makalede foreach döngülerini (for döngüsüne alternatif) ve bunların diziler ve koleksiyonlarla nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

C #, diziler / koleksiyonların öğeleri arasında yineleme yapmak için diziler ve koleksiyonlarla çalışırken foreach döngüsü olan for döngüsü için kullanımı kolay ve daha okunabilir bir alternatif sağlar. Foreach döngüsü her öğe boyunca yinelenir, dolayısıyla foreach döngüsü olarak adlandırılır.

Foreach döngüsüne başlamadan önce şunlara bakmanızda fayda var:

 • C# for döngüsü
 • C# dizileri
 • C# koleksiyonlar

Foreach döngüsü syntaxı

foreach (tip değişken in koleksiyon)
{
  //foreach döngüsü kod bloğu
}

Burada koleksiyon bir dizi veya bir koleksiyon sınıfı olabilir.

Foreach döngüsü nasıl çalışır?

foreach, c# foreach, foreach örnekleri, c sharp foreach, foreach flowchart, foreach döngüsü nasıl çalışır
foreach döngüsü nasıl çalışır? | dogrukod.com

Foreach döngüsü ile birlikte kullanılan in anahtar sözcüğü, koleksiyon üzerinde yineleme yapmak için kullanılır. İn anahtar sözcüğü, her yinelemede koleksiyondan bir öğe seçer ve onu değişken öğede depolar.

İlk yinelemede, koleksiyon öğesinin ilk nesnesi öğede tutulur. ikinci yinelemede, ikinci öğe seçilir ve bu böyle devam eder.

Dizi veya koleksiyonun son öğesinin sayısına eşit olduğunda foreach döngüsünden çıkılır.

Buradaki örnekte for döngüsü kullanılarak bir dizi boyunca yinelemeyi görüyoruz:

Örnek 1: for Döngüsü İle Verilen Diziyi Ekrana Yazdırma

using System;
 
namespace Donguler
{
  class ForDongusu
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char[] dizi= {'D','O','Ğ','R','U','K','O','D'};
 
      for(int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(dizi[i]);
      }
    }
  }
}

Aynı görev foreach döngüsü kullanarak da yapılabilir.

Örnek 2: foreach Döngüsü İle Verilen Diziyi Ekrana Yazdırma

using System;
 
namespace Donguler
{
  class ForEachDongusu
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char[] dizi= {'D','O','Ğ','R','U','K','O','D'};
 
      for(char ch in dizi)
      {
        Console.WriteLine(dizi[ch]);
      }
    }
  }
}

Programı çalıştırdığımızda çıktı şu şekilde olacaktır:

D
O
G
R
U
K
O
D

Yukarıdaki programda, foreach döngüsü dizi dizisi üzerinde yinelenir. İlk yinelemede, ilk öğe, yani dizi[0] seçilir ve ch içinde saklanır.

Benzer şekilde son yinelemede, son öğe, yani dizi [4] seçilir. Döngünün gövdesinin içinde ch değeri yazdırılır.

Her iki programa da baktığımızda, foreach döngüsünü kullanan program daha okunabilir ve anlaşılması kolaydır. Bunun nedeni basit ve etkileyici syntaxdır.

Bu nedenle, diziler ve koleksiyonlarla çalışırken foreach döngüsü for döngüsü yerine tercih edilir.

Örnek 3: Foreach Döngüsünü Kullanarak Bir Cinsiyet Dizisini Çıktı Almak

Bu program erkek ve kadın aday sayısını hesaplar.

using System;
 
namespace Donguler
{
  class ForEachDongusu
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      char[] cinsiyet = {'e','k','e','e','e','k','k','e','e','k'};
      int erkek = 0, kadin = 0;
      foreach (char c in cinsiyet) 
      {
        if (c == 'e')
            erkek++;
        else if (c =='k')
            kadin++;
      }
      Console.WriteLine("Erkeklerin sayısı = {0}", erkek);
      Console.WriteLine("Kadınların sayısı = {0}", kadin);
    }
  }
}

Programı çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı ile karşılaşacağız:

Erkeklerin sayısı = 6
Kadınların sayısı = 4

Örnek 4: Liste(Koleksiyon) ile foreach Döngüsü

Bu program listedeki sayıları toplar.

using System;
using System.Collections.Generic;
 
namespace Donguler
{
  class ForEachDongusu
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      var sayilar = new List() {5,-8,3,14,9,17,0,4};
      int toplam = 0;
 
      foreach(int sayi in sayilar)
      {
        toplam += sayi;
      }
      Console.WriteLine("Toplam = {0}", toplam);
    }
  }
}

Programı çalıştırdığımızda çıktı şu şekilde olacaktır:

Toplam = 44

Bu programda foreach döngüsü bir koleksiyonda gezinmek için kullanılır. Bir koleksiyonda gezinmek, bir dizide gezinmeye benzer.

Koleksiyonun ilk öğesi, ilk yinelemede, ikinci öğe ikinci yinelemede ve son öğeye kadar seçilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir