C# for Döngüsü, Örnekli Anlatım

c#, c# for, c#for döngüsü, for örnekleri, c# örnekleri, c#da for döngüsü, c# da for

Bu makalede, C# ‘da for döngüsü ve bunları bir programda kullanmanın farklı yollarını öğreneceğiz.

Programlamada, genellikle belirli bir sayıda belirli ifade bloğunun yürütülmesi istenir. Olası bir çözüm, bu ifadeleri gereken sayıda yazmak olacaktır. Bununla birlikte, tekrar sayısı önceden bilinmeyebilir (derleme süresi boyunca) veya yeterince büyük olabilir (örneğin 10000).

Böyle bir soruna en iyi çözüm döngüdür. Döngüler, bazı koşullar karşılanana kadar belirli bir ifade bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için programlamada kullanılır.

Bu makalede, C # ‘da for döngüsüne bakacağız.

C# ‘da for Döngüsü

For anahtar sözcüğü, C# ‘da for döngüsü oluşturmak için kullanılır. For döngüsü syntax ı şöyledir:

for (başlatma; koşul; yineleyici)
{
	// döngü bloğu
}

Döngü Nasıl Çalışır?

 1. C # for döngüsü üç deyim içerir: başlatma, koşul ve yineleyici.
 2. Başlatma ifadesi ilk başta ve yalnızca bir kez yürütülür. Burada değişken genellikle bildirilir ve başlatılır.
 3. Ardından durum değerlendirilir. Koşul bir boolean ifadesidir, yani true veya false döndürür.
 4. Eğer koşul true ise:
  • for döngüsü içerisindeki ifadeler yürütülür.
  • Daha sonra, genellikle başlatılan değişkenin değerini değiştiren yineleyici ifadesi yürütülür.
  • Yine koşul değerlendirilir.
  • İşlem boolean değeri false döndürülene kadar devam eder.
 5. Eğer işlem false döndürülürse for döngüsü kırılır ve döngü biter.

for Döngüsü Flowchart ı

c# for döngüsü flowchart | dogrukod.com

Örnek 1: C# for Döngüsü

using System;

namespace Dongu
{
	class ForDongu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			for (int i=1; i<=5; i++)
			{
				Console.WriteLine("C# For döngüsü: Etkileşim {0}", i);
			}
		}
	}	
}

Programı çalıştırdığımızda, çıktı şu şekilde olacaktır:

C# For döngüsü: Etkileşim 1
C# For döngüsü: Etkileşim 2
C# For döngüsü: Etkileşim 3
C# For döngüsü: Etkileşim 4
C# For döngüsü: Etkileşim 5

Bu programda,

 • Başlatma ifadesi int i = 1 dir.
 • Koşul ifadesi i <= 5 tir.
 • Yineleyici ifade ise i++ dır.

Program çalıştığında,

 • İlk olarak i değişkenini başlangıçta 1 olarak tanımlıyoruz.
 • Ardından, koşul olarak i <=5 tanımlanır.
 • Koşul true döndürdüğünden, program daha sonra for döngüsünün gövdesini çalıştırır. Verilen satırı Yineleme 1 ile yazdırır.
 • Şimdi yineleyici (i ++) ile değer 1 artırılır. i’nin değeri 2’ye yükselir.
 • Koşul (i <= 5) tekrar değerlendirilir ve sonunda i değeri 1 artırılır. Koşul ilk kez 5 olduğunda doğru olarak değerlendirilir.
 • i’nin değeri 6 olduğunda ve koşul yanlış olduğunda, döngü sona erecektir.

Örnek 2: for Döngüsünde n Kadar Doğal Sayıyı Toplama

using System;

namespace Dongu
{
	class ForDongusu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int n = 5,tplm = 0;

			for (int i=1; i<=n; i++)
			{
				// tplm = tplm + i;
				tplm += i;
			}

			Console.WriteLine("İlk {0} doğal sayının toplamı = {1}", n, tplm);
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda, çıktı şu şekilde olacaktır:

İlk 5 doğal sayının toplamı = 15

Burada, toplamın ve n’nin değeri sırasıyla 0 ve 5 olarak başlatılır. Yineleme değişkeni i 1 olarak başlatılır ve her yinelemede artırılır.

For döngüsü içinde, toplamın değeri i ile artırılır, yani tplm = tplm + i. For döngüsü, i n’den küçük veya n’ye eşit olana kadar (kullanıcının girdisi) devam eder.

Her yinelemede verdiğimiz örnek programda ne olduğunu görelim.

Başlangıçta, i = 1, tplm = 0 ve n = 3

Yinelemei’nin Değerii <= 5 (koşul)Toplam Değeri
11true0+1=1
22true1+2=3
33true3+3=6
44true6+4=10
55true10+5=15
66false-Döngü Sonu-
For Dögüsü Adımları | dogrukod.com

Yani, programın sonunda n=5 olduğunda tplm 15 olacaktır.

Bir for Döngüsü İçinde Birden Çok İfade

Bir for döngüsü içinde çoklu ifadeler de kullanabiliriz. Bu, bir for döngüsü içinde birden fazla başlatma ve / veya yineleme ifadesine sahip olabileceğimiz anlamına gelir. Aşağıdaki örneğe bakalım.

Örnek 3: Çoklu Başlatma ve Yineleyici İfadeler İçeren Döngü

using System;

namespace Dongu
{
	class ForDongusu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			for (int i=0, j=0; i+j<=5; i++, j++)
			{
				Console.WriteLine("i = {0} ve j = {1}", i,j);
			}     
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda, çıktı şu şekilde olacaktır:

i = 0 ve j = 0
i = 1 ve j = 1
i = 2 ve j = 2

Bu programda, iki değişkeni bildirdik ve ilklendirdik: başlatma ifadesinde i ve j.

Ayrıca yineleyici kısmında iki ifademiz var. Bu, hem i hem de j’nin her yinelemede 1 artırıldığı anlamına gelir.

Başlatma ve Yineleyici İfadeleri Olmayan For Döngüsü

Başlatma, koşul ve yineleyici deyimi bir for döngüsünde isteğe bağlıdır. Bu, bu ifadeler olmadan da bir for döngüsü çalıştırabileceğimiz anlamına gelir.

Bu gibi durumlarda, for döngüsü bir while döngüsü görevi görür. Aşağıdaki örneğe bakalım.

Örnek 4: Başlatma ve Yineleyici İfadeleri Olmayan For Döngüsü

using System;

namespace Dongu
{
	class ForDongusu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int i = 1;
			for ( ; i<=5; )
			{
				Console.WriteLine("Döngü için C #: Yineleme

{0}", i);
				i++;
			}
		}
	}
}

Program çalıştığında, çıktı şu şekilde olacaktır:

Döngü için C #: Yineleme 1
Döngü için C #: Yineleme 2
Döngü için C #: Yineleme 3
Döngü için C #: Yineleme 4
Döngü için C #: Yineleme 5

Bu örnekte, başlatma ve yineleme ifadesini kullanmadık.

İ değişkeni, for döngüsünün üzerinde başlatılır ve değeri döngü gövdesi içinde artırılır. Bu program Örnek 1’dekiyle aynıdır.

Benzer şekilde, koşul da isteğe bağlı bir ifadedir. Ancak test ifadesini kullanmazsak, for döngüsü herhangi bir koşulu test etmeyecek ve sonsuza kadar çalışacaktır (sonsuz döngü).

Sonsuz for Döngü

Bir for döngüsündeki koşul her zaman doğruysa, for döngüsü sonsuza kadar çalışır. Buna sonsuz döngü denir.

Örnek 5: Sonsuz for Döngüsü

using System;

namespace Dongu
{
	class ForDongusu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			for (int i=1 ; i>0; i++)
			{
				Console.WriteLine("Döngü için C #: Yineleme {0}", i);
			}
		}
	}
}

Burada, i 1 olarak başlatılır ve koşul i > 0‘dır. Her yinelemede i’nin değerini 1 artırıyoruz, böylece koşul asla yanlış olmayacak. Bu, döngünün sonsuz çalışmasına neden olacaktır.

Koşulu bir boşlukla değiştirerek de sonsuz bir döngü oluşturabiliriz. Örneğin,

for ( ; ; )
{
	// for döngüsü
}

veya

for (başlatma ; ; yineleyici)
{
	// for döngüsü
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir