C# if else Nedir İf else Örnekleri

if ifadesi, if else ifadesi, c# if örnekleri, c# if else örnekleri, c# koşul, c# koşul blokları, c# şart, c# iç içe if, c sharp if, c sharp if örnekleri, c sharp if else örnekleri

Bu makalede, programımızın yürütme akışını kontrol etmek için C# ‘da if, if else, if else if ifadesinin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

Programlamada bir koşulu test etmek kaçınılmazdır. Program akışını kontrol etmek için koşulları test etmemiz gereken (true veya false) durumlarla sık sık karşılaşacağız. Bunu yaparken de if, else ve iç içe if koşul ifadelerini kullanacağız. Bu koşullar kullanıcının girdisi, zaman faktörü, programın çalıştığı mevcut ortam vb. tarafından etkilenebilir.

Bu makalede, C # ‘da if ifadesini kullanarak koşulları test etmeyi öğreneceğiz.

C # if (eğer) İfadesi

C# if ifadesi, verilen koşul doğruysa bir kod bloğunu çalıştırır. C# ‘da if ifadesinin syntax ı şöyledir:

if (boolean-ifadesi)
{
	// boolean ifadesi doğruysa çalıştırılan ifadeler
}
 • Boolean ifadesi, true veya false döndürür.
 • Boolean ifadesi true döndürürse, if ({…} içinde) gövdesi içindeki ifadeler çalıştırılır.
 • Boolean ifadesi yanlış döndürürse, if’in gövdesi içindeki ifadeler göz ardı edilir.

Örnek olarak,

if (sayi < 5)
{
	sayi += 5;
}

Bu örnekte ifade

sayi += 5;

yalnızca sayı değeri 5’ten küçükse çalıştırılır.

+= operatörünü hatırlayalım.

if Bloğu Nasıl Çalışır?

if bloğunun çalışma mantığını örnek olarak anlatacak olursak,

koşulunsağlancığı bir durum için;

//Eğer koşul sağlanırsa
if(sayi < 5)
{
  sayi += 5;
}
//if bloğunun içine girerek işlemleri gerçekleştirir.

Eğer koşul sağlanmıyorsa;

//Eğer koşul sağlanmıyorsa
if(sayi < 5)
{
  sayi += 5;
}
//if bloğunu atlayarak programa if in sonrasından devam eder.

Örnek 1: C# if Bloğu Kullanımı Örneği

using System;

namespace Kosullar
{
	class IfBlogu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int sayi = 2;
			if (sayi < 5)
			{
				Console.WriteLine("{0} küçüktür 5", number);
			}

			Console.WriteLine("Bu ifade her zaman yürütülür.");
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda sonuç şöyle olacaktır:

2 küçüktür 5
Bu ifade her zaman yürütülür.

sayi değişkeni 2 olarak başlatılır. Bu nedenle sayi < 5 ifadesi doğru olarak değerlendirilir. Bu nedenle, if bloğunun içindeki kod çalıştırılır. İf ifadesinden sonraki kod, ifadeden bağımsız olarak her zaman çalıştırılacaktır.

Şimdi, sayının değerini 5’ten büyük bir şeye değiştirin, 10 diyelim. Programı çalıştırdığımızda çıktı şöyle olacaktır:

Bu ifade her zaman yürütülür.

sayi < 5 ifadesi false değeri döndürür ve if bloğunun içerisine girmeden çalışmasına devam eder.

c sharp, c sharp if else, c sharp if else örnekleri, c#, c# if, c# if else, c# if else örnekleri, c# if kullanımı, c# if örnekleri, if c#, if else, if else ifadesi, if else konu anlatımı, if else kullanımı, if else nedir, if ifadesi
İf İfadesi | dogrukod.com

C# if else İfadesi

C# ‘daki if ifadesi isteğe bağlı else ifadesine sahip olabilir. İfade yanlış olarak değerlendirilirse, else deyiminin içindeki kod bloğu çalıştırılacaktır.

C# ‘da if … else ifadesinin syntax ı şöyledir:

if (boolean-expression)
{
	// eğer boolean değeri true ise çalıştırılır.
}
else
{
	// eğer boolean değeri false ise çalıştırılır.
}

İf- else ifadesine örnek verecek olursak,

if (sayi < 5)
{
	sayi += 5;
}
else
{
	sayi -= 5;
}

Bu örnekte ifade aşağıdaki örnek ele alınırsa,

sayi += 5;

bu ifade sadece sayi değişkeni, 3 değerinden düşükse çalışacaktır.

Diğer bir ifade olan,

sayi -= 5;

ifadesi ise sayi değişkeni, 3 ten büyükse çalışacaktır.

if else Bloğu Nasıl Çalışır?

Eğer if bloğunun içerisindeki şart sağlanıyorsa program if bloğunun içine girerek orda tanımlı ifadeleri yaptıktan sonra else bloğunun bittiği yerden çalışmasını sürdürecektir.

// if-else bloğunun öncesi
if (sayi < 5)
{
   sayi += 5; // bu ifade gerçekleştirilir. 
}
else //if içerisindeki koşul sağlandığından dolayı else bloğunun içine girilmeyecek.
{
   sayi -= 5; 
}
// if-else kod bloğunun devamı
// program buradan çalışmaya devam edecektir

Örnek 2: C# if else Bloğu Kullanımı Örneği

using System;

namespace Kosullar
{
	class IfElseBlogu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int sayi = 12;

			if (sayi < 5)
			{
				Console.WriteLine("{0} küçüktür 5", sayi);
			}
			else
			{
				Console.WriteLine("{0} is büyük veya eşittir 5", sayi);
			}

			Console.WriteLine("Bu ifade her zaman çalışacaktır.");
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda çıktı şu şekilde olacaktır:

12 büyük veya eşittir 5
Bu ifade her zaman çalışacaktır.

Burada sayi değişkenimizi 12 olarak atadık. Bu yüzden sayi < 5 koşulumuz false olarak döndürüldü. Bu nedenle else bloğunun içindeki kod çalışmaya başlar. if…else bloğunun dışı ise sürekli çalışmaya devam etmektedir.

Şimdi sayi değişkeninin değerini 2 olarak değiştirelim. Programı çalıştırdığımızda, çıktı şu şekilde olacaktır:

2 küçüktür 5
Bu ifade her zaman çalışacaktır.

C#’daki üçlü operatör, C# if … else ifadesi için bir kısayol sağlar.

C# if else if İfadesi

Test edilecek tek bir koşulumuz olduğunda, if ve if-else ifadesi iyi çalışıyor. Ama ya birçok kod bloğundan birini test etmek ve yürütmek için birden fazla koşulumuz varsa?

Böyle bir durum için, C # ‘ta if..else if ifadesini kullanabiliriz. İf … else if ifadesinin syntax ı şöyledir:

if (şart-1)
{
	// eğer şart-1 doğruysa çalışır
}
else if (şart-2)
{
	// eğer şart-2 doğruysa çalışır
}
else if (şart-3)
{
	// eğer şart-3 doğruysa çalışır
}
.
.
.
else
{
	// diğer blokların hepsi false ise bu blok çalışır
}

İf else if ifadesi yukarıdan aşağıya doğru yürütülür. Bir test ifadesi doğru olur olmaz, içindeki kod if (veya else if) bloğu çalıştırılır. Daha sonra kontrol if else if bloğundan çıkar.

İfadenin hiçbiri true değilse, else bloğunun içindeki kod çalıştırılır.

Örnek 3: C# if else if Bloğu Kullanımı Örneği

using System;

namespace Kosullar
{
	class IfElseIfBlogu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int sayi = 12;

			if (sayi < 5)
			{
				Console.WriteLine("{0} küçüktür 5", sayi);
			}
			else if (sayi> 5)
			{
				Console.WriteLine("{0} büyüktür 5", sayi);
			}
			else
			{
				Console.WriteLine("{0} eşittir 5");
			}
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda çıktı şöyle olacaktır:

12 büyüktür 5

sayi değişkeninin değeri 12 olarak başlatılır. İlk test ifadesi sayi<5 yanlıştır, bu nedenle kontrol eğer bloğunda diğerine geçecektir. Test ifadesi sayi> 5 doğrudur, dolayısıyla else içindeki kod bloğu çalıştırılacaktır.

Benzer şekilde, yürütme akışını değiştirmek için sayi değişkeninin değerini değiştirebiliriz.
c sharp, c sharp if else, c sharp if else örnekleri, c#, c# if, c# if else, c# if else örnekleri, c# if kullanımı, c# if örnekleri, if c#, if else, if else ifadesi, if else konu anlatımı, if else kullanımı, if else nedir, if ifadesi
C# if, if else | dogrukod.com

C# İç İçe if else İfadesi

Bir if else ifadesi, başka bir if else ifadesi içinde bulunabilir. Bu tür ifadelere iç içe (yuvalanmış) if else ifadesi denir.

İç içe if else ifadesinin genel yapısı şu şekildedir:

if (boolean-ifadesi)
{
	if (iç içe ifade-1)
	{
		// yürütülecek kod
	}
	else
	{
	    // yürütülecek kod
	}
}
else
{
	if (iç içe ifade-2)
	{
	    // yürütülecek kod
	}
	else
	{
	    // yürütülecek kod
	}
}

İç içe geçmiş if ifadeleri genellikle bir koşulu ve ardından diğerini test etmemiz gerektiğinde kullanılır. İç içe geçmiş bir if ifadesinde, dış if ifadesi true döndürürse, iç if ifadesini kontrol etmek için gövdeye girer.

Örnek 4: İç İçe if else Bloğu Kullanımı

Aşağıdaki program, iç içe geçmiş if else ifadesini kullanarak 3 sayı arasındaki en büyük sayıyı hesaplar.

using System;
 
namespace Kosullar
{
	class IcIce
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int ilk = 7, ikinci = -23, ucuncu = 13;
			if (ilk > ikinci)
			{
				if (ilk > ucuncu)
				{
					Console.WriteLine("{0} En büyüktür.", ilk);
				}
				else
				{
					Console.WriteLine("{0} En büyüktür.", ucuncu);
				}
			}
			else
			{
				if (ikinci > ucuncu)
				{
					Console.WriteLine("{0} En büyüktür.", ikinci);
				}
				else
				{
					Console.WriteLine("{0} En büyüktür.", ucuncu);
				}
			}
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda çıktı şöyle olacaktır:

13 En büyüktür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir