İçeriğe geç
C# ile Java Arasındaki Farklar | dogrukod.com

C# ve JAVA Arasındaki Farklar

C# ve Java arasındaki farklardan bahsetmeden önce c# ve java‘nın özelliklerini iyi bilmemiz gerekir. C# ile java dilleri birer obje odaklı programlama dilleridir. Farkları olsa da benzer yanları daha da fazladır.

c sharp ile java arasındaki farklar, c sharp ve java arasındaki farklar, c# ile java, c# ile java arasındaki farklar, c# özellikleri, c# programlama dili, c# ve java arasındaki farklar, c# yazılım dili, java özellikleri, java programlama dili, java yazılım dili, java yazılımı, yazılım, yazılım dilleri
C# Yazılım Dili | dogrukod.com

C# Özellikleri ve Farkları

C#, Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Kurucusu Anders Hejlsberg’ dir. C#, Java’dan daha temel veri türleri içermektedir ve değer türlerine daha çok uzantı sağlar. C# numaralandırmaları, tanımlı sabit değişkenler kümesiyle sınırlı tipte güvenli değer türlerini ve kullanıcı tanımlı değer türleri olan yapıları destekler.

C# programlama dili, birden çok operatörün aşırı yüklenmesi halinde de uygun şekilde çalışır. C#, tür güvenli yöntem işaretçileri olan delegates kullanır. Bunlar olay işlemeyi gerçekleştirmeyi sağlar. Ortak Dil Çalışma Zamanı kullanır. C# yazılım dili, bazı kısıtlamalar dahilinde de olsa unsafe block yapıları ile pointer işlemlerine izin verir. String tipleri ile işlem yapılabilmektedir.

Partial class özelliği C# programlama dilinde mevcut iken, Java’da bu tür bir özellik bulunmamaktadır. C# ile, herhangi bir sınıfın methodunu override etmek için super classda bu method virtual olarak deklare edilebilir.

Java’da final methodlar tanımlayarak methodların override edilmesi önlenebilir. Preprocessor (Önişlemci) direktifleri C# ile kullanılabilmektedir. Bu sayede, kodun belirli bölgeleri belirli durumlar için derlenebilir. Generic tipler Java ve C# yazılım dillerinde mevcut. Ancak Java’da, generic tipler primitive tiplerle kullanılamazken, C# ile kullanılabilmektedir.

c sharp ile java arasındaki farklar, c sharp ve java arasındaki farklar, c# ile java, c# ile java arasındaki farklar, c# özellikleri, c# programlama dili, c# ve java arasındaki farklar, c# yazılım dili, java özellikleri, java programlama dili, java yazılım dili, java yazılımı, yazılım, yazılım dilleri
Java Yazılım Dili | dogrukod.com

Java Özellikleri ve Farkları

Java yazılım dili, SUN tarafından geliştirilmiştir ve Java’ nın kurucusu James Gosling’tir. Java’da numaralandırma yoktur ancak bunları taklit etmek için sınıf belirtilebilmektedir. Java, operatörün aşırı yüklenmesini desteklemez.

C#’ da kullanılan sınıf özellikleri kavramı, Java tarafından desteklenmez. JVM (Java Sanal Makinesi) kullanılır. Java programlama dilinde pointer (işaretçi) ve pointer aritmetiği işlemleri yoktur. Switch yapılarında sadece integer ve char tiplerinde işlem yapar.

Enumaration yapısının Java yazılım diline eklenmesi ile bu kısıtlama bir nebze aşılsa da doğrudan String tipi ile switch komutu kullanılamamaktadır. Partial class yapısı, sınıfların, interfacelerin ve Java’da bulunmayan struct yapısının birden fazla kaynak dosyaya bölünebilmesini sağlar. Java’da tüm sınıf methodları otomatik olarak virtual olarak tanımlıdır.

Bu sayede, herhangi bir sınıf genişletildiğinde (extends) süper sınıfın methodları herhangi bir ekleme gerektirmeden direkt olarak override edilebilir. Java’da preprocessor özelliği bulunmamaktadır. Generic tipler her ikisinde de mevcuttur ancak Java programlama dilinde, generic tipler primitive tiplerle kullanılamazken C# ile kullanılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.