C# Döngüler (while ve do while döngüsü)

c#, c# while, c# do while, c# döngüler, c sharp döngüler, c sharp while, c sharp do while

C# döngüler, c# da while ve do while döngülerinin nasıl çalıştığını ve farklarını öğreneceğiz.

Programlamada, belli bir sayıda belli bir işlemin yapılması, bir ifade bloğunun çalıştırılması istenir. Bir çözüm ise, bu ifadeleri gerek duyulan kadar yazmaktır. Yaptığımız programın durumuna göre değişse de tekrar sayısının bilinmediği durumlar da olabilir veya yeterince büyük olabilir(100000).

Bu tip problemler için en güzel çözüm döngülerdir. Döngüler programlamada belirli bir şart sağlanana kadar ifadelerin tekrarlı bir biçimde döndürülmesini sağlar.

Bu makalede, c# da while döngüleri ve kullanımları nasıl olur onu öğreneceğiz.

C# while Döngüsü

C# da while döngüsü başlatmak için while ifadesi kullanılır. while döngüsünün syntax ı şu şekildedir:

while (test-ifade)
{
	// while bloğu
}

while Döngüsü Nasıl Çalışır?

 1. C# while döngüsü test-ifadesinden meydana gelir.
 2. Eğer test-ifade si true ise,
  • Blok içerisindeki döngü sonlandırılır.
  • Sonlandırıldıktan sonra test-ifade si tekrar değerlendirilir.
 3. Eğer test-ifadesi false döndürürse, while döngüsü durdurulur.

while Döngüsü Flowchart

while, c# while, c sharp while, c#, kodlama öğren, yazılım öğren
while Döngüsü Flowchart | dogrukod.com

Örnek 1: while Döngüsü Örnek

using System;

namespace Donguler
{
	class WhileDongusu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int i=1;
			while (i<=5)
			{
				Console.WriteLine("C# while döngü ifadesi {0}", i);
				i++;
			}
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda, çıktı şöyle olacaktır:

C# while döngü ifadesi 1
C# while döngü ifadesi 2
C# while döngü ifadesi 3
C# while döngü ifadesi 4
C# while döngü ifadesi 5

Giriş değeri i, 1 dir.

Program while döngüsü ifadesine ulaştığında,

 • test ifadesi i <= 5 değerlendirilir. İ 1 ve 1 <= 5 doğru olduğundan while döngüsünün gövdesini çalıştırır. Burada, satır iterasyon 1 ile ekrana yazdırılır ve i’nin değeri 1 artırılarak 2 olur.
 • Şimdi test ifadesi (i <= 5) tekrar değerlendirilir. Bu sefer de ifade true (2 <= 5) olarak döner, böylece satır ekrana yazdırılır ve i’nin değeri 3’e yükseltilir.
 • Bu gider ve while döngüsü i 6 olana kadar yürütülür. Bu noktada, test ifadesi yanlış olarak değerlendirilir ve dolayısıyla döngü sona erer.

Örnek 2: while ile İlk 5 Doğal Sayının Toplamını Hesaplamak İçin Döngü Örneği

using System;

namespace Dongule
{
	class WhileDongu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int i=1, tplm=0;

			while (i<=5)
			{
				tplm += i;
				i++;
			}
			Console.WriteLine("tplm = {0}", tplm);
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda, çıktı şu şekilde olacaktır:

tplm = 15

Bu program ilk 5 doğal sayının toplamını hesaplar.

 • Başlangıçta tplm değişkeninin değeri 0 dır.
 • Her yinelemede, toplamın değeri tplm + i olarak güncellenir ve i’nin değeri 1 artırılır.
 • İ’nin değeri 6’ya ulaştığında, test ifadesi i <= 5 yanlış döndürür ve döngü sona erer.

Her yinelemede verilen programda ne olduğunu görelim.

Başlangıçta, i = 1, tplm = 0

Başlangıçi’nin Değerii<=5tplm değişkeni değeri
11true0+1=1
22true1+2=3
33true3+3=6
44true6+4=10
55true10+5=15
66falseDöngü Sonlandırılır
while Döngü Yürütme Adımları | dogrukod.com

Yani, son olarak tplm değişkeninin değeri 15 olacaktır.

C# do while Döngüsü

Do ve while anahtar sözcüğü bir do while döngüsü oluşturmak için kullanılır. Bir while döngüsüne benzer, ancak aralarında büyük bir fark vardır.

C# while döngüsünde, kod bloğu çalıştırılmadan önce koşul kontrol edilir. Do while döngüsünün tam tersi, yani kod bloğu çalıştırıldıktan sonra durum kontrol edilir.

Bu nedenle, c# do while döngüsünün kod bloğu, test ifadesine bakılmaksızın en az bir kez çalıştırılır.

do … while döngüsünün syntax ı.

do
{
	// do...while kod bloğu
} while (test-ifadesi);

do while Döngüsü Nasıl Çalışır?

 1. do while döngüsü ilk olarak çalıştırılır.
 2. Sonra test-ifadesi kontrol edilir.
 3. test-ifadesi eğer true ise do while döngü bloğu çalışır.
 4. test-ifadesi eğer false olursa, do while döngü bloğu çalışmayı durdurur.

do while Döngüsü Flowchart

do while, do while döngü, do while flowchard, kodlama öğren, yazılım öğren, c# do while, c sharp do while
do while Flowchart | dogrukod.com

Örnek 3: do while Döngüsü Örnek

using System;

namespace Donguler
{
	class DoWhileDongusu
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			int i = 1, n = 5, cikti;

			do
			{
				cikti = n * i;
				Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", n, i, cikti);
				i++;
			} while (i <= 10);
		}
	}
}

Programı çalıştırdığımızda, çıktı şu şekilde olacaktır:

5 * 1 = 5
5 * 2 = 10
5 * 3 = 15
5 * 4 = 20
5 * 5 = 25
5 * 6 = 30
5 * 7 = 35
5 * 8 = 40
5 * 9 = 45
5 * 10 = 50

Gördüğümüz gibi, yukarıdaki program bir sayının (5) çarpım tablosunu yazdırıyor.

 • Girişte i’nin değeri 1’dir. Program, daha sonra herhangi bir koşulu kontrol etmeden (while döngüsünün aksine) do.. while döngüsünün gövdesine girer.
 • Gövde içerisinde cikti değeri hesaplanır ve ekrana yazdırılır. İ’nin değeri daha sonra 2’ye yükseltilir.
 • Döngünün kod bloğunun yürütülmesinden sonra, test-ifadesi i <= 10 değerlendirilir. Toplamda do … while döngüsü 10 kez çalışacaktır.
 • Son olarak, i’nin değeri 11 olduğunda, test-ifadesi yanlış olarak değerlendirilir ve bu nedenle döngüyü sonlandırır.

Sonsuz while ve do while Döngüleri

While ve do while döngüsündeki test ifadesi hiçbir zaman yanlış olarak değerlendirilmezse, döngünün gövdesi sonsuza kadar çalışır. Bu tür döngüler sonsuz döngü olarak adlandırılır.

Örnekle açıklayacak olursak:

Sonsuz while döngüsü

while (true)
{
	// while döngüsü kod bloğu
}

Sonsuz do while döngüsü

do
{
	// while döngüsü kod bloğu
} while (true);

Sonsuz döngü, programımız çalıştığı sürece çalışacak bir döngüye ihtiyacımız olduğunda kullanışlıdır.

Örneğin, programınız bir animasyon ise, durdurulana kadar sürekli çalıştırmanız gerekecektir. Bu tür durumlarda, animasyonu tekrar tekrar çalıştırmaya devam etmek için sonsuz bir döngü gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir