İçeriğe geç
PHP'de Fonksiyonlar | dogrukod.com

PHP’ de Fonksiyon Kullanımı

Php’de fonksiyonlar, başka bir yerde kullanılabilecek her türlü işlemleri içlerinde gerçekleştirebildiğimiz ve gerekirse farklı yerlerde de isimleriyle çağırabildiğimiz kod bloklarıdır. Bu fonksiyonların bulundukları kod bloklarını programımızın istediğimiz bir yerinde kullanabilmekte özgür olduğumuzdan, içerisine giren değişkenleri değiştirerek istediğimiz gibi kullanabiliriz.

PHP fonksiyon kullanımı

Fonksiyon oluşturmak ve kullanmak kolay ama kolay olduğu gibi derin konuları da vardır. İlk önce nasıl bir fonksiyon oluşturacağımızı gösterelim:

function Merhaba_de() {
  echo 'Merhaba!';
}

Ekran çıktısında merhaba diyecektir.

Şimdi de başka bir örnekle daha da açığa getirelim;

function rakamlar() {
  for($sayi = 1; $sayi<10; $sayi++) {
   echo $sayi;
  }
}
 
rakamlar(); // oluşturduğumuz fonksiyonu çağıralım

ekranda 123456789 yazacaktır.

fonksiyon nasıl kullanılır, fonksiyon örnek, fonksiyon örnekleri php, fonksiyon php, fonksiyonlar php, php dizi fonksiyonları, php fonksiyon, php fonksiyon çağırma, php fonksiyon kullanımı, php fonksiyon nasıl kullanılır, php fonksiyon örnekleri, php fonksiyonları, php fonsiyonlar
PHP Fonksiyonlar | dogrukod.com

Fonksiyonlara parametre ekleme

Bu konuyu daha kolay açıklayabilmek için bir örnek yapalım. Örneğin üzerinden açıklayalım;

function topla($sayi1, $sayi2) {
  $sonuc = $sayi1 + $sayi2;
  echo $sonuc;
}
 
topla(6, 15);

6 ile 15’i toplayacak ve ekrana 21 yazdıracak.

Başka bir örnek verelim;

İki sayının birbirine bölünüp bölünmediğini kontrol ettireceğiz.

function bolunur_mu($bu, $buna) {
  $kalan = $bu % $buna;
  if($kalan == 0) {
   echo $bu . ' sayısı ' . $buna . ' sayısına bölünür!';
  } else {
   echo $bu . ' sayısı ' . $buna . ' sayısına bölünmez! (kalan: '.$kalan.')';
  }
}
 
bolunur_mu(30, 5);
bolunur_mu(25, 10);
30 sayısı 5 sayısına bölünür!
25 sayısı 10 sayısına bölünmez! (kalan: 5)

Parametrelere varsayılan değer verme

Parametreli bir fonksiyon yaptığımızda sorun vermemesi için tüm parametrelerin girilmesi gerekir.  Parametrelerimize herhangi bir değer atayıp, parametresiz de çalışmalarını sağlayabiliriz.
Parametreli fonksiyon ile örnek yapalım;

function merhaba($isim = 'hasta') {
  echo 'merhaba ' . $isim . '! ';
}
 
merhaba();
merhaba('Naz');

Yaptığımız örnekte  merhaba() fonksiyonunu ilk olarak parametresiz, ikinci olarak da parametreli yaptık ve çalıştırdık.

merhaba hasta!
merhaba Naz!

Return ifadesi ile sonucu atama

Fonksiyonlardan elde ettiğimiz sonuçları bir değişkene atayıp kullanmak istiyorsak o zaman return ifadesini kullanıyoruz.

Bir örnek ile açıklayalım:

function topla($sayi1, $sayi2) {
  $sonuc = $sayi1 + $sayi2;
  return $sonuc;
}
 
$hesap = topla(40, 50);
echo 'Fonksiyon ile toplama yaptık ve sonuç: ' . $hesap;

 fonksiyon toplamayı yaptı ve sonucu $hesap değişkenine gönderdi sonra echo ile ekrana yazdırdık.

fonksiyon nasıl kullanılır, fonksiyon örnek, fonksiyon örnekleri php, fonksiyon php, fonksiyonlar php, php dizi fonksiyonları, php fonksiyon, php fonksiyon çağırma, php fonksiyon kullanımı, php fonksiyon nasıl kullanılır, php fonksiyon örnekleri, php fonksiyonları, php fonsiyonlar
PHP Fonksiyon Kullanımı | dogrukod.com

Fonksiyonda Global ifadesinin kullanımı

Fonksiyonlar kendi içinde bir dünya diyebiliriz. Fonksiyonların içerisinde tanımladığın değişkenler dışarıya gönderilmez ve aynı şekilde dışarıda tanımladığın bir değişken fonksiyon içinde görülmez.

Bir örnekle açıklayalım;

function örnek() {
  $isim = 'Naz';
}
 
örnek();
echo $isim;

Bu kodu çalıştırdığımızda  isim adında bir değişken olmadığı için hata verecektir. Biz $isim değişkenini fonksiyon içinde tanımladığımız için yalnızca orada kullanabiliriz. Dışarıya aktarmak istersek return ifadesini kullanırız.

Fonksiyon içine global bir değişkeni çağırmak istiyorsak global ifadesini kullanırız.

$isim = 'Naz';
 
function merhaba() {
  global $isim; // Dışarıda tanımlanmış bir değişkeni fonksiyon içine çağırdık
  echo 'merhaba ' . $isim;
}
 
merhaba();

Ekran çıktısı merhaba Naz yazar. Global ifadesini kullanarak fonksiyon dışında yazdığımız bir değişkeni içine aktardık ve ekrana yazdırdık. Bir değişkeni içeri aktarmak için mutlaka global fonksiyonunu kullanmamız gerekir.

Fonksiyonlarda referans ile değer atama

Referans uygulamak istediğimiz değişkenin başına (&) operatörünü koyarız.

Örnek verelim;

function topla(&$sayi) {
  $sayi = $sayi + 20;
}
 
$x = 10;
topla($x);
echo $x;

Ekran çıktısında 20 yazar. Burada da fonksiyon içinde o parametreye +20 eklediğimiz için dışarıdaki değişkeninde değeri 20 artmış oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.