İçeriğe geç
PHP Dizin İşlemleri | dogrukod.com

PHP Dizin İşlemleri Nasıl Yapılır?

PHP dizin işlemleri sayesinde yeni dizinler oluşturabilir, dizinleri taşıyabilir, yeniden adlandırabilir, silebilir ve içinde neler olduğunu gösterebiliriz. Dizin işlemleri sayesinde tüm dosya yönetimi olaylarına el atmış oluruz ve dizin olayları için de izin ve yetkiye ihtiyacımız olacak.

PHP ile bir dizin oluşturmak

Yeni bir klasör oluşturmak  mkdir() fonksiyonu sayesinde gerçekleştiririz. Bir parametre ile çalışır, ama istersek 2. parametre ile dosya CHMOD değerini belirtebiliriz.

mkdir('Selam');

Kodu çalıştırdığımız da dizinin içerisinde Selam adında yeni bir klasör oluşturduk.

Eğer oluşturacağımız yeni dizinin CHMOD değerini de ifade etmek isteyecek olursak 2. parametreyi devreye sokuyoruz.

2. Parametreyi kullanmazsak varsayılan değeri “0777” yani tüm izinleri verilmiş durumda olur.

mkdir('yenidizin', '0656');

Bu örnekte de yenidizin adında bir dizin oluşturup 0656 CHMOD değeri vererek yazma iznini iptal etmiş olduk.

PHP ile bir dizini silmek

Varolan dizinleri silmek için rmdir() fonksiyonunu kullanırız. Sileceğimiz dizininin içerisi boş olmak zorundadır. Eğer dolu bir dizini bu şekilde silmeye kalkışırsak php hata gösterecektir. Dolu bir dizini olduğu gibi silmek istiyorsak  unlink() fonksiyonunu kullanarak tüm içeriği silmemiz gerekiyor.

rmdir('Selam');

Bu örnek çalıştığında Selam adında bir dizin kalmamış olur.

PHP Dizin Oluşturma | dogrukod.com

PHP ile dizinlerin ya da dosyaların adını değiştirme ve taşıma

Bu işi rename() fonksiyonu ile yapıyoruz. İki parametre ile çalışan bu fonksiyonun ilk parametresine taşıyacağımız ya da değiştireceğimiz, dosya ya da dizin adın, ikinci parametreye ise taşıyacağımız yolu yazarız.

	
rename('önce', 'sonra');

Yukarıdaki örnek çalıştığında önce adında klasörü sonra adında değiştirir.

Aynı şekilde dizin yerine bir dosya uzantısı ve adı belirttiğimizde bu sefer değiştirme işini dosya üzerinde yapacaktır.

rename('resim.jpg', 'portre.jpg');

Bu çalışmada da resim.jpg adındaki dosyamızın adını portre.jpg olarak değiştirecektir.

Yine benzer şekilde ikinci parametrede farklı bir dizin belirttiğimizde dosyayı o dizine taşıyacaktır.

rename('resim/bir.jpg', 'portre/resim.jpg');

Burada resim klasörü içindeki bir.jpg dosyasını portre klasörüne taşıyıp adını resim.jpg olarak değiştirmiş olduk.

PHP ile dizin içerisindekileri okuma

Bir dizinin içerisinde bulunan tüm dosyaları listelemek için iki fonksiyona ve bir while döngüsüne ihtiyacımız var.

İlk olarak dizini açarız. Ardından dizini bağlantısını yüklediğimiz değişkeni readdir() fonksiyonu ve while döngüsü ile bağlayıp tüm dizinin içeriğine ulaşırız.

$dizin = opendir('dosyalar');
while($dosya = readdir($dizin)) {
   echo $dosya . ' <br/>';
}

Burada dikkatinizi çekecek husus while döngüsü içinde kullandığım koşul olabilir. Tek eşittir işareti kullandığımız bu koşulda amaç diğer koşullara göre farklıdır.

Bu yöntem sayesinde döngü tüm dizindeki dosyaları sayana kadar tek tek dönecektir. Ekranda da dosyalar dizininin içeriğine göre dosya adları sırayla yazacaktır. Örneğin içinde resim.jpg, dosya.rar ve müzik.mp3 dosyası olan dosyalar dizininde ekrandaki çıktı:

.
..
resim.jpg
dosya.rar
müzik.mp3

Şeklinde olacaktır.

PHP ile Dizin Okuma | dogrukod.com
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Exit mobile version