İçeriğe geç
PHP Veri Türleri | dogrukod.com

PHP Veri Türleri

PHP altı farklı veri tipine sahiptir. Php veri tiplerini bir değişken tanımlarken kullanmamız gerekiyor. Bir elmayı armut olarak gösteremeyeceğimiz gibi burada da bir tam sayı değeri alfanümerik yani string olarak tanımlayamayız.

PHP Veri Türleri(Tipleri)

  1. Tamsayı (Integer): 5 ya da 2157 gibi.
  2. Çift (Double): 10,5 ya da 1,5 gibi.
  3. Alfanümerik, yazı ya da metin türü de diyebiliriz (String): “dogrukod.com” gibi.
  4. Mantıksal (Boolean): true ya da false yani yanlış ya da doğru.
  5. Nesne (Object)
  6. Dizi (Array)

PHP’de değişken tipleri oluşturduğumuz değişkenlere uyguladığımız değişikliklere göre otomatik olarak belirlenir. Yani bir değişkene ilk tanımlamasında bir sayısal değer verdiyseniz tipi otomatik olarak tamsayı ya da duruma göre çift olur.

php değişken, php değiken tanımlama, php değişkenler, php dersleri, php kodlama, php öğren, php veri düzenleme, php veri kaydetme, php veri tanımlama, php veri tipi öğrenme, php veri türleri, yazılım öğren
PHP Veri Türleri | dogrukod.com

PHP İnteger Tanımlama Örnek

Örnek olarak bir tam sayı(integer) tipinde değişken tanımlayalım:

$sayi = 12345;

oluşturduğumuz $sayi değişkeni tipi otomatik olarak tamsayı oldu.

Eğer sayıları tırnak içine alıp yazsaydık değerler alfanümerik olurdu.

$yanlis = "12345";
$dogru = "merhaba dünya!";

Sayıları matematiksel olarak kullanacaksak onları tırnak içine almamamız gerekiyor.

En başta bahsettiğimiz gibi Php değişken tanımlarken bir integer değişkenini string değişkeni olarak tanımlarsak üzerinde işlem gerçekleştiremeyiz. Bunun gibi bir sıkıntı yaşamamak için de tanımladığımız değişken tiplerini kontrol etmeli ve hata yapmadan php değişkenlerini tanımlamalıyız.

php değişken, php değiken tanımlama, php değişkenler, php dersleri, php kodlama, php öğren, php veri düzenleme, php veri kaydetme, php veri tanımlama, php veri tipi öğrenme, php veri türleri, yazılım öğren
PHP Veri Tipleri | dogrukod.com

Bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise php de değişken tanımlarken tanımlamak istediğimiz değişkenin başına “$” işareti koymamız gerektiğidir. Bu kural php syntax kurallarından en basitidir. Eğer bunu göz önünde bulundurmaz ve dikkat etmezsek syntax hataları ile baş başa kalabiliriz.

Yukarıda liste şeklinde gösterdiğimiz php veri türleri aslına bakıldığında tüm programlama dillerinde kullanılan veri türleridir. Yani evrenseldir. Sadece diğer programlama dillerindeki değişken tanımlama kurallarına uygun şekilde yazılıp o programlama dillerinde de kullanılabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.